DUYURULAR

5. sempozyumun tam metin bildiriler kitabı yayınlanmıştır. Buradan indirebilirsiniz.

Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları IV kitabı yayınlanmıştır. Buradan indirebilirsiniz.

Değerli bilim insanları,

TOKÜAD 5. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumumuzu Çanakkale Kepez Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezinde yapacağız. Tüm ilgililere duyurmaktan kıvanç duyuyor ve sizleri 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde Çanakkale’ye davet ediyoruz…

TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

2. OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ

Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneğinin “İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda, 19 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.00’de Çanakkale Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde yapılacaktır. Üyelerimizle bu toplantıda buluşmaktan onur duyarız.

Toplantı Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Yoklama

2. Divan Başkanlığı Seçimi

3. Faaliyet ve Bütçe Raporlarının Görüşmeleri

4. İç Denetim Raporlarının Görüşülmesi

5. Dernek Organlarının Seçimi (Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi)

6. Dilekler

7. Kapanış

TOKÜAD 2019-2021 Yılı Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayınız.