KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018 Aralık ayında yayın hayatına başlamış, yılda dört kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) çıkan hakemli akademik bir dergidir. Kültür araştırmalarına dönük yeni ve güncel bulgu ve bilgilerin genele aktarılması ve uluslararası tanınırlık düzeyinin artması doğrultusuna genç akademisyenleri hedef alan Kültür Araştırmaları Dergisi, bilimsel ve etik ilkelerle uyumlu bir yayın platformu olmayı amaçlamaktadır. Dergide bu minvalde halk bilimi, sosyoloji, antropoloji, etnoloji, dinler tarihi, güzel sanatlar, sanat tarihi, kültür tarihi, etnomüzikoloji vb. çok sayıda disipline ait bilimsel çalışmaya yer verilmektedir.

Kültür Araştırmaları Dergisi MLA (Modern Language Association), ICI (Index Copernicus ICI World of Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Asos Indeks, SIS, Cite Factor, Research Bib dizinlerinde ve veritabanlarında taranmaktadır.

Derginin sayılarına erişmek için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulturder