BAŞVURU VE KATILIM

KAYIT ve ÖZET GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  • Sempozyumumuz 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Zoom Meeting altyapısıyla online oturumlar şeklinde yapılacaktır.
  • 3. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu kayıt, başvuru ve bildiri özeti gönderimi için son gün 25 Ağustos 2021‘dir.

SEMPOZYUM BAŞVURU, KATILIM VE BİLDİRİ ÖZETİ FORMU

  • Katılımcı bilgileri ve bildiri özetlerinin yazılacağı ve linkte sunulan “Sempozyum Başvuru, Katılım ve Bildiri Özeti Formu”, toplumvekulturarastirmalari@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.

KATILIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Katılım ücretleriyle ilgili iş ve işlemler başvuran kişiye bildirisinin kabul edildiğine dair bildirimden sonra yapılacaktır. Başvurudan itibaren en geç 20 gün sonra bildirinin kabul edilip edilmediği ilgili kişilere bildirilecektir. En geç 30 Ağustos 2021 tarihine kadar katılım ücretleri yatırılmalıdır.

Fiilen online bildiri sunumu yapmayan katılımcılara katılım belgesi verilmeyecektir.

KATILIM ÜCRETİ

Sempozyum katılım ücreti;

Bildiri sunacak öğretim üyeleri, elemanları veya çalışanlar için 250 TL.,

Dernek üyesi ve/veya öğrenciler için 150 TL.,

Kongre katılım ücretine 1 bildiri dahildir. 2 ve üzeri her bildiri için ekstra 100 TL talep edilmektedir. Ortak yazarlı çalışmalarda kişi başına değil bildiri başına ücret ödenir. Dinleyici olarak katılanlara tüm oturumlar açık olacaktır.

Katılım ücreti; zoom meeting altyapısı kiralamada; ISBN, kitap dizgi ve baskı işlemlerinde, organizasyon giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

ÖDEME BİLGİLERİ

  • Banka Adı ve Şubesi: T.C. Ziraat Bankası 2554-Troya Caddesi/Çanakkale Şubesi
  • Hesap Adı: Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği
  • Hesap Numarası: 88587351-5001
  • IBAN Numarası: TR96 0001 0025 5488 5873 5150 01

Ödeme yapılırken “Açıklama” kısmına; “Ad Soyad, TOKÜAD Sempozyumu Katılımı” ibaresi yazılacaktır.