BAŞVURU VE KATILIM

KAYIT ve ÖZET GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  • Sempozyumumuz 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Çanakkale Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezinde yüz yüze ve çevrimiçi oturumlar şeklinde yapılacaktır.
  • 5. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu kayıt, başvuru ve bildiri özeti gönderimi için son gün 15 Ağustos 2023‘tür.

SEMPOZYUM BAŞVURU, KATILIM VE BİLDİRİ ÖZETİ FORMU

  • Katılımcı bilgileri ve bildiri özetlerinin yazılacağı ve linkte sunulan “Sempozyum Başvuru, Katılım ve Bildiri Özeti Formu”, toplumvekulturarastirmalari@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.

KATILIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Katılım ücretleriyle ilgili iş ve işlemler başvuran kişiye bildirisinin kabul edildiğine dair bildirimden sonra yapılacaktır. Başvurudan itibaren en geç 20 gün sonra bildirinin kabul edilip edilmediği ilgili kişilere bildirilecektir. En geç 30 Ağustos 2023 tarihine kadar katılım ücretleri yatırılmalıdır.

Fiilen bildiri sunumu yapmayan katılımcılara katılım belgesi verilmeyecektir.

KATILIM ÜCRETİ

Yüzyüze Bildiri Sunumu Ücreti:

Öğretim Üyeleri, Elemanları veya Çalışanlar için 1000 TL.

Dernek Üyeleri ve Öğrenciler İçin 800 TL.

Çevrimiçi (Online) Bildiri Sunumu Ücreti:

Öğretim Üyeleri, Elemanları veya Çalışanlar için 750 TL.

Dernek Üyeleri ve Öğrenciler İçin 600 TL.

Kongre katılım ücretine 1 bildiri dahildir. 2 ve üzeri her bildiri için ekstra 300 TL talep edilmektedir. Ortak yazarlı çalışmalarda sempozyuma fiilen gelen her kişi için ücret ödenir. Dinleyici olarak katılanlara tüm oturumlar açık olacaktır.

Katılım ücreti; gala yemeği, öğle yemekleri (2 gün); ISBN, kitap dizgi ve baskı işlemlerinde, belge ve kart basımlarında ve diğer organizasyon giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

Konaklama, yol gibi giderler katılımcılara aittir.

ÖDEME BİLGİLERİ

  • Banka Adı ve Şubesi: T.C. Ziraat Bankası 2554-Troya Caddesi/Çanakkale Şubesi
  • Hesap Adı: Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği
  • Hesap Numarası: 88587351-5001
  • IBAN Numarası: TR96 0001 0025 5488 5873 5150 01

Ödeme yapılırken “Açıklama” kısmına; “Ad Soyad, TOKÜAD Sempozyumu Katılımı” ibaresi yazılacaktır.